Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie „zawszezdrowi.pl” i podstronach należą do „zawszezdrowi.pl” Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony „zawszezdrowi.pl” wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością „zawszezdrowi.pl”, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony „zawszezdrowi.pl” lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę „zawszezdrowi.pl” lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Informacje prezentowane na stronach „zawszezdrowi.pl” służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez „zawszezdrowi.pl” za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy.

adminWszelkie prawa zastrzeżone